Nejlepší investice je
do Vašeho vzdělání

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.

201812001 Daňová evidence - pohled z každodenní praxe, právní úprava, daňové přiznání za rok 2018, Třebíč

Seminář je určen účetním, ekonomickým pracovníkům a osobám samostatně výdečně činným

Přínos:

Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při vedení daňové evidence OSVČ. Budete umět evidovat a odepisovat obchodní majetek, závazky a pohledávky, příjmy a výdaje v rámci daňové evidence. Porozumíte fakturaci.  Budou probrány i základy daňových předpisů,  Kurz je veden na základě praktických poznatků zkušené lektorky.

Program:

• právní úprava,
• obsah a forma daňové evidence,
• náležitosti účetních a daňových dokladů,
• fakturace,
• evidence příjmů a výdajů, 
• deník a pokladní kniha,
• evidence pohledávek a dluhů,
• evidence krátkodobého majetku,
• evidence dlouhodobého majetku,
• odepisování majetku,
• vyřazení a likvidace majetku,
• evidence zásob,
• mzdy,
• poskytování cestovních náhrad, 
• sociální a zdravotní pojištění,
• vyměřovací základy,
• inventarizace,
• uzavření evidence příjmů a výdajů,
• zjištění výsledku pro stanovení základů daně z příjmů.

 

Dále budou poskytnuty informace k uzavření zdaňovacího období za rok 2018:

• způsob uplatnění cestovních náhrad v daňové evidenci při uzavírání zdaňovacího období,
• uplatnění paušálu na auto, 
• provedení oprav případných zjištěných chyb,
• další položky zvyšující a snižující základ daně,
• problémová oblast kompenzací pohledávek a závazků – vysvětlení správného postupu,
• odpočty od základu daně,
• uplatnění ztrát,
• problémové evidence příjmů a výdajů,
• diskuze.


Cena: 1 900,- Kč

Lektoři

photo

Lenka Šamanová (lenkasamanova@gmail.com)

Od roku 1996 působí jako osoba samostatně výdělečně činná v oblasti vedení účetnictví a účetního poradenství. Má mnohaleté zkušenosti v oblasti daní a ekonomie. Odborné znalosti v oboru účetnictví, personalistiky, ekonomie, daní a podnikání. Od roku 2013 působí jako odborný lektor v oblasti mimoškolní výchovy a vzdělávání, je odborným lektorem a gar...
Informace o kurzu

Forma
Prezenční
Datum zahájení
13. 12. 2018 09:00:00
Datum ukončení
13. 12. 2018 16:00:00
Časová dotace
7
Adresa
Velkomeziříčská 640/45, 674 01 Třebíč
Třebíč
Učebna: salónek Hotelu Atom